Kontakt telefon +387 35 556 084

HIDROIZOLACIONI RADOVI

Slika
Preporučuje se izvedba toplinske izolacije u dva sloja sa međusobnim preklapanjem sudara  ploča da bi se izbjegla pojava toplinskih mostova. Postoje i ploče s profiliranim  rubom koje omogučavaju izvedbu u jednom sloju s preklapanjem spojeva. Primjenom ekstrudiranog polistirena moguće je izvoditi obrnute ravne krovove sa slojem toplinske izolacije iznad hidroizolacije.
Slika 66
0 0